Apie mus

Žingsniuojame kartu su sparčiai besikeičiančiu pasauliu, tad siūlų kolekcijas reguliariai atnaujiname, atsižvelgdami į naujausias spalvų ir mados tendencijas. Nepamirštame ir tradicijų – branginame dar iš protėvių atitekusį gerą vardą, siūlų gamybos paslaptis ir kelių kartų meistrų išmintį. Įmonės tikslas – pasirūpinti visais ir kiekvienu.

Esame tikri, jog visuose ritinėliuose – meilė, švelnumas ir jaukumas, nes net smulkiausias gamybos žingsnis yra kupinas rankų darbo dvasios. Tikime, kad sujungę tai su šiuolaikiniu verslo valdymu ir išskirtinai asmeniniu aptarnavimu, galime pasiūlyti Jums aukščiausios vertės siūlus ir vilną.

Mūsų vilnos karšykla Kelmėje ir siūlų verpykla Paverpenio kaime (Kelmės r.) tęsia senas šeimos tradicijas – vilnos karšimu bei milo gamyba Valčiukų šeimos atstovai vertėsi dar prieš Antrąjį pasaulinį karą. Karšyklą įkūrė Vincas Valčiukas 1924 m. Pirmąją įrangą – karštuvus – Vincas pasidarė pats.

Tuo metu Kelmės ir aplinkinių rajonų gyventojai avių vilną veždavo Valčiukui, kur ji būdavo sukaršiama, o vėliau namie ją verpdavo rankomis. Karšykla nenustojo veikti net karo metais. Po karo Vinco Valčiuko sūnus Kazimieras karšyklą perėmė į savo rankas, o 1992 m. prisijungė Kazimiero sūnus Ričardas, kuris įregistravo įmonę savo mamos vardu – IĮ "A. Valčiukienės karšykla”.

Buvo įsigyti modernūs karštuvai ir verptuvai, pradėta siūlų gamyba. Per trisdešimt nepriklausomybės metų gamybos apimtys gerokai padidėjo. Produkciją tiekiame Lietuvai, Latvijai, Estijai, Farerų saloms, Švedijai, Danijai, Norvegijai, Jungtinėms Amerikos valstijoms.

Šiuo metu mūsų karšykloje veikia keturios karšimo ir verpimo linijos bei kita  įranga, reikalinga kokybiškų mezgimo siūlų gamybai. Mūsų tikslas – nepriekaištinga kokybė, tad nuolat investuojame į naujas technologijas, įrenginius ir darbuotojų kvalifikaciją.

2011-09-10
IĮ „A. VALČIUKIENĖS KARŠYKLA „ SĖKMINGAI ĮGYVENDINO EUROPOS SĄJUNGOS REMIAMĄ PROJEKTĄ

IĮ „A. Valčiukienės karšykla“, Kelmės įmonė, kuri specializuojasi vilnos gaminių ir vilnonių verpalų gamyboje, verpimo paslaugų teikime, baigia įgyvendinti sėkmingą projektą „Verpalų pardavimo rinkų plėtra į Skandinavijos šalis“ ( projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-178)

IĮ „A. Valčiukienės karšykla“, turinti ilgametę patirtį vilnos pluošto apdirbime, siekia plėsti eksportą Skandinavijos šalių rinkose bei didinti pardavimus. Buvo iškeltas tikslas stiprinti įmonės ir produktų tarptautinį konkurencingumą, plėsti užsienio šalyse užimamą rinkos dalį bei didinti eksporto pajamas. Įmonė apsisprendė perorientuoti vystomą gamybą taip, kad galėtų geriau tenkinti skandinavijos šalių vartotojų poreikius, be to buvo sukurta nauja įmonės interneto svetainė pagamintos kitos įvaizdinės priemonės.

Projektas „Verpalų pardavimo rinkų plėtra į Skandinavijos šalis“ remiamas pagal Lietuvos 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“, įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“. Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skirta 108 373 litai.